Hoofdpunten overleg HAR/directie Sint Joseph 19 november 2018

Hieronder vindt u een weergave van de belangrijkste punten die besproken zijn in het overleg tussen de HAR en de directie van Sint Joseph op 19 november jl.

  • De HAR is ge├»nformeerd over de gesprekken met de bewoners van St. Elisabeth en het sociaal plan dat in gang is gezet.
  • De HAR is bijgepraat over de voortgang van de ontwikkelingen rondom AIDA. De HAR is tevreden met de benoeming van de bewonerscommissie.
  • Voorlichting veiligheid: HAR en Sint Joseph zullen dit gezamenlijk gaan oppakken.
  • Huurbeleid: Sint Joseph brengt momenteel alles in kaart. De HAR heeft Sint Joseph gevraagd om tijdig met concrete voorstellen te komen.
  • Duurzaamheid: dit maakt onderdeel uit van de nieuwe portefeuille strategie van Sint Joseph. Verduurzaming zal stapsgewijs worden opgepakt en hierbij probeert Sint Joseph zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de huurders.
  • Toekomstig beleid Sint Joseph: de HAR leden hebben inzage gekregen in de eerste opzet van de beleidsstukken (portefeuillestrategie, ondernemingsplan, bedrijfsplan en meerjarenbegroting). Tijdens dit overleg heeft de HAR de gelegenheid gekregen vragen te stellen, mee te denken en suggesties voor aanpassing aan te dragen. Deze aanpak is als zeer positief ervaren. De HAR staat positief tegenover de plannen. Sint Joseph zal naar verwachting in de loop van januari de huurders inhoudelijk informeren.
  • Er is wederom uitgebreid gesproken over het parkeerbeleid. De HAR heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met het nieuwe beleid.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo