Hoofdpunten eerste overleg HAR/directie Sint Joseph in 2019

Onder het motto "beter laat dan nooit" wensen wij u namens de HAR alsnog alle goeds voor 2019!

Op maandag 28 januari 2019 werd de eerste vergadering in het jaar 2019 met de directie gehouden en hierbij zijn de volgende punten besproken:

  • De ontwikkelingen rondom de gedwongen verhuizing van de bewoners van Sint Elisabeth.
  • De voortgang van de gesprekken met de kerngroep Rumerslanden.
  • De gestarte verbouwing van de Klokkenbelt.
  • Een terugblik op de totstandkoming en ondertekening van de prestatieafspraken.
  • De organisatieontwikkeling bij Sint Joseph.
  • Er is gesproken over de huurdersparticipatie en het communicatieplan.
  • De afrondende fase in de discussie omtrent het parkeerbeleid.
  • De voortgang en de planning van de afspraken over het huurbeleid
  • Duurzaamheid en de gevolgen hiervan.
  • Ook werd er een presentatie gegeven door de afdeling verhuur over de werkwijze van het Woonburo.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo